Προσωπικά Δεδομένα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ και η ιστοσελίδα empnefseos-poiisis.gr  διαφυλάσσουν τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τα μεταβιβάσουν σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η επιχείρησή μας και η ιστοσελίδα μας empnefseos-poiisis.gr  διατηρούν αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του.

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679): 

ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ. 

Δεδομένα επικοινωνίας και διεύθυνση αποστολής: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο επικοινωνίας, email κ.λπ. Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε απευθείας από εσάς από τα ηλεκτρονικά καλάθια, από τις παραγγελίες σας. Όλα τα παραπάνω δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο έτσι ώστε να πραγματοποιούνται οι μεταξύ μας συναλλαγές.

- Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και την βελτίωση των υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ απέναντι στους πελάτες- εν δυνάμει πελάτες της.

- Για την καταχώρηση των προτιμήσεων των πελατών-εν δυνάμει πελατών, σχετικά με τα προϊόντα που παρέχονται στο κοινό από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

-Για την ενημέρωση των πελατών- εν δυνάμει πελατών της. 

Δεδομένα από την κίνηση και την χρήση ηλεκτρονικών / ψηφιακών εφαρμογών (π.χ. ηλεκτρονικό κατάστημα). χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την σωστή λειτουργία του ηλ. καταστήματος. 

Δεδομένα διενέργειας οικονομικών κινήσεων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις μεταξύ μας συναλλαγές. 

ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ; 

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: 

α) Να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).

ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση Τζων Κέννεντυ 160 Περιστέρι 12136 Αθήνα, και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου empnefseos.poiisis@gmail.com

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η συγκεκριμένη πολιτική απορρήτου και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, για δε την επίλυση τυχόν διαφορά με αφορμή την παρούσα πολιτική απορρήτου, την ισχύ της, την ερμηνεία της και την λειτουργία του δικτυακού τόπου www.empnefseos-poiisis.gr   αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της. Εάν κάποιος όρος στην πολιτική απορρήτου κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς όμως να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. 

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Η εταιρία μας εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απορρήτου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Η ιστοσελίδα www.empnefseos-poiisis.gr   είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών-εν δυνάμει πελατών της. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, ο πελάτης μας, να καταλάβετε ότι πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα www.empnefseos-poiisis.gr, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας και των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ:

Το www.empnefseos-poiisis.gr   σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν με προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας ή να στείλουν email στο www.empnefseos-poiisis.gr  .

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: 

Το www.empnefseos-poiisis.gr   συλλέγει τρείς τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες:

- Στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης.

- Στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το www. empnefseos-poiisis.gr .

- Στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές IOS, Android, Facebook, Google κ.λπ.). Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το όνομα, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός, η ηλεκτρονική διεύθυνση σας, το τηλέφωνο σας και λοιπά στοιχεία, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με:

-Την παράδοση της παραγγελίας.- Για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση.

- Για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το www.empnefseos-poiisis.gr.

- Για την άφιξη κωδικών που ήταν σε έλλειψη.

- Ειδικές προσφορές του www.empnefseos-poiisis.gr.

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το www.empnefseos-poiisis.gr   στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση empnefseos.poiisis@gmail.com  

Νewsletters (ενημερωτικά δελτία), αλληλογραφία και SMS.

Τα προσωπικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία που συλλέγονται, θα χρησιμοποιηθούν για την τήρηση αρχείου με σκοπό την επικοινωνία και την προώθηση των υπηρεσιών του empnefseos-poiisis.gr (Λήψη newsletter και πληροφορίες μέσω e-mail, ενημερωτικά sms αποκλειστικά σχετικά με την πορεία της παραγγελίας σας, κ.α.).

Ο παραλήπτης έχει το δικαίωμα της διαγραφής από το newsletter, οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει. Αν για οποιονδήποτε λόγο κάποιος δικαιούχος δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει ενημερωτικά newsletters μέσω του ιστοχώρου αυτού, παρακαλούμε να επικοινωνήσει με την διεύθυνση empnefseos.poiisis@gmail.com

ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ:

Το www.empnefseos-poiisis.gr   επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο www.empnefseos-poiisis.gr. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το www.empnefseos-poiisis.gr   θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το www.empnefseos-poiisis.gr   θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με τον χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα, επικοινωνήστε με το www.empnefseos-poiisis.gr μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση empnefseos.poiisis@gmail.com ή χρησιμοποιήστε τη σελίδα του λογαριασμού σας εφόσον είστε εγγεγραμμένος χρήστης στο www.empnefseos-poiisis.gr   .

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία των κωδικών πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.